top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ TATİL PAKETİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI (ACENTA)

UNVANI: GTV GÖKTÜRKLER HAVA SPORLARI TURİZM REKLAMCILIK İNŞAAT TAŞIMACILIK OTELCİLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: Ölüdeniz Mahallesi, Oktay Sidekli Caddesi no: 7 iç kapı no: 2 Fethiye/Muğla

Telefon: 0533 399 08 48 / 0530 121 48 34

E-Mail: info@madmaxturizm.com
Web adresi: https://www.madmaxadventure.com

1.2. ALICI("TÜKETİCİ")

Adı-Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon: E mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENiN KONUSU, HiZMET BiLGiLERi VE ÖDEME ŞEKLi

İşbu sözleşmenin konusu, tüketicinin ,12386 Üye numarasıyla TÜRSAB’a kayıtlı (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) MAD MAX TURİZM firmasından satın aldığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen tatil paketi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri ve detayları aşağıdaki gibidir.

Sayın;


ÖNCELİKLE BİZİ TERCİHİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

MAD MAX TURİZM SEYAHAT ACENTASI İLE GÖRÜŞMENİZE İSTİNADEN AŞAĞIDAKİ DETAYLARA GÖRE REZERVASYONUNUZ ONAYLANMIŞTIR.

TÜRSAB NO:12386

OTEL ADI:
SÜRE:
GİRİŞ TARİHİ:
ÇIKIŞ TARİHİ:

AKTİVİTELER:

PANSİYON TÜRÜ:

TOPLAM KİŞİ SAYISI:

TOPLAM ODA SAYISI:

MİSAFİR İSİMLERİ:

ÖDEME ŞEKLİ:

MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER:

3.1- ALICI, Madde 2'de belirtilen sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda (e -mail, whatsapp) gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2- Sözleşme konusu hizmet, ALICI' dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

3.3 - Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız ve aileniz için de paket tatil satın alabilirsiniz. Böyle durumlarda, sadece rezervasyon yapan kişi ile iletişim kuruyoruz. Bu nedenle, rezervasyon ile ilgili ödeme, değişiklik ve iptal taleplerinin mutlaka rezervasyon yapan kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Rezervasyon yaparken tüm misafirlerin bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girmelisiniz. Hatalı bilgiler nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklarda sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz.

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)’nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

3.4–ALICI (Tüketici), rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

3.5–ALICI(Tüketici) Bagajı (bavul, valiz, çanta vb) ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracı ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teemmüllere uymakla mükelleftir. Kaybettiği eşyalarından ya da maddi değeri olan mallarından acenteyi sorumlu tutamaz.

3.6 - Bazı özel durumlarda, paket tatil fiyatını değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu değişikliği, paket tatil fiyatının %5’ini (yüzde beş) geçmeyecek şekilde yapıyoruz. Yaptığımız değişikliği, seyahat tarihinizden en az 14 gün önce size yazılı olarak veya e-posta yoluyla bildiriyoruz.

Paket tatil fiyatını, aşağıda sıraladığımız zorunlu hallerde değiştiriyoruz:

Döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişiklikler,

Yakıt giderlerinde meydana gelen olağan dışı değişiklikler,

Paket tatilin gerçekleşmesi için ziyaret edilecek liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana olağan dışı değişiklikler.

MADDE 4: CAYMA- İPTAL HAKKI VE TARİH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

4.1- ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren (10) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Bu hak alıcının rezervasyon işlemlerinin tamamlandığı ve sözleşmenin kendisine gönderildiği tarihte başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde (10 gün) satıcıya e-mail ya da posta yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde yapılan ödeme, ALICI tarafından satıcıya ne şekilde ödendiği ise aynı şekilde alıcıya iade edilir (Ödeme ALICI tarafından banka havalesi ile yapılmış ise iade alıcının aynı banka hesabına yad a ödeme ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmış ise iade alıcının aynı kredi kartına yapılacaktır).

4.2- ALICI, MAD MAX TURİZM SEYAHAT ACENTASINDAN yapmış olduğu rezervasyonu, hizmet başlangıcından 10 gün öncesine kadar iptal etme hakkına sahiptir. Tüketici (ALICI), hizmetin başlamasına 10 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine ACENTA tarafından iade edilir.

4.3 – ALICI (Tüketici), hizmetin başlamasına tam 10 gün öncesine kadar acenteyi yazılı bildirim şartı ile turu-Tatil paketi rezervasyonunu istediği kişiye devredilebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan ve sözleşme maddelerinden devreden ile beraber sorumludur.

4.4 –ALICININ (Tüketicinin), kendisi veya 1. derece akrabalarının rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından 10 gün önce

yazılı ibrazı etmeleri durumunda ödediği bedelin tamamı kendisine ACENTA tarafından (SATICI) iade edilir. Bu belge Tüketicinin, kendisi veya 1. derece akrabalarının rahatsızlıkları veya ölümlerini bildirmesi gerekçesi ile iptal ve cayma hakkından vazgeçtiğini acenteye yazılı olarak bildirmesinin üzerinden gece n 3 gün içerisinde acenteye posta ya da e-mail ile ibraz edilmek zorundadır. Bu süre zarfında ulaştırılmayan belge eksikliğinden acente sorumlu değildir. Ve süresi içerisinde belge ibraz edilmezse yapılan ödeme geri iade edilmez. Alıcı (tüketici) zamanında yapılmayan belge ibrazından doğan iadeleri (ön ödeme) geri alamayacağını kabul etmiş olur.

4.5- ALICI, hizmet başlangıç tarihine 10 günden daha az zaman kalmışsa yazılıda başvursa iptal ve cayma hakkına sahip değildir. Bu durumlarda rezervasyon için ödediği tutarın tamamı kendisine iade edilmez ve 1 (BİR) Günlük konaklama ücreti de kendilerinden ayrıca talep edilir. Bu 1 günlük konaklama ücreti, kendisine rezervasyon yapılan konaklama yerinin internet sitesinde yayınlanan tutar kadardır.

4.6 -Konaklama Tesisine Girişte, Konaklayacağınız tesisin, check-in esnasında kimlik belgesi (kimlik kartı/pasaport) sunmazsanız sizi tesise kabul etmeme hakkına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, tatiliniz sırasında geçerli bir kimlik belgesi veya pasaportu mutlaka yanınızda bulundurmanızı öneririz.

Tesise giriş esnasında farklı gerekçelerle tesiste konaklama yapılmak istenmezse, rezervasyon için yapılan ödemeler tarafınıza iade edilmez ve tesisin 1 günlük konaklama ücreti alıcı (tüketici)tarafından ödenmek zorundadır. Bu 1 günlük konaklama ücreti, kendisine rezervasyon yapılan konaklama yerinin internet sitesinde yayınlanan tutar kadardır. Acente son dakika yapılan bu konaklama yapılmaması isteği üzerine ALICIYA(Tüketici) başka bir konaklama yeri rezervasyonu yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.7- ALICI (TÜKETİCİ) satın almış olduğu tatil paketinin tarihini değiştirme hakkına sahiptir. İlgili tarih değişikliği hizmet başlangıç tarihinden 20 gün öncesine kadar Acenteye e -mail ile yazılı bildirilmelidir. ve bu zorunludur.

Tatil dönemi yoğunlukla dikkate alındığında özellikle temmuz-ağustos ve Eylül ayları yüksek sezon ve doluluk oranı yüksek aylar olup eğer bu tarihlere denk gelen rezervasyonlarınızda bir tarih değişikliği düşünülüyorsa acenteye çok daha önceden haber verilmesi (yazılı) gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan yani hizmet başlangıç tarihine 20 günden az kalan zamanlarda yapılan tarih değişikliği talepleri gerçekleşmezse acentenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ve bu durumdan dolayı oluşacak iptal taleplerinde, acenteye yapılan ödeme geri iade edilmez.

4.8- ALICI’NIN (TÜKETİCİ) satın almış olduğu tatil paketi sözleşmesi, rezervasyonunun yapılması ve sözleşmenin kendisine gönderildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Alıcı ödemes ini yaptığı halde tarih değişikliği sorunlarından kaynaklanan nedenlerle bu hizmeti alamıyorsa ve içinde bulunduğu sezon tatile gelmiyorsa hakkı bir sonraki sezon sonuna kadar haklı saklı kalır. Bir sonraki sezon fiyatları ile bu hakkını kullanabilir. Eski sezon fiyatları bu durumda geçerli değildir. ALICI yeni sezonda da tatile

gelmiyorsa ACENTA sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Ve bu durumda daha önce alına ödemeler geri iade edilmez.

4.9- Bir borcun veya hukuki ilişkinin ihlaline veya aksamasına neden olan ve ilgililerin kusuruna bağlı olmayan, kaçınması ve öngörülmesi söz konusu olmayan deprem, sel, yangın gibi doğal afet hallerini, salgın hastalık vs. gibi toplumsal problemlerden kaynaklı MÜCBİR sebep durumlarında Alıcı rezervasyonunu yaptırmış olduğu tatil paketini iptal ettirme hakkına sahiptir. Mücbir sebep durumunda Alıcının ödemiş olduğu ödeme geri iade edilir.

MADDE 5- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Rezervasyonun gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ(ALICI) işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: GTV GÖKTÜRKLER HAVA SPORLARI TURİZM REKLAMCILIK İNŞAAT TAŞIMACILIK OTELCİLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI(TÜKETİCİ):

 

Tarih:

bottom of page